روزنامه اعتماد

گفتگو با فریدون جیرانی

کار سیاسی نمی کنم فریدون جیرانی چهره نام آشنای نسل سوم سینمای ایران که علاوه بر نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی، تجربه اجرا در تلویزیون و فعالیت در مطبوعات را دارد. وی پس از اجرا و سردبیری برنامه هفت، هم چون سابق به فیلمسازی و تهیه برنامه ای سینمایی همت گمارد و در حال حاضر… ادامه مطلب گفتگو با فریدون جیرانی