ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با محمدرضا عرب

مردم سینمای قصه گو را دوست دارند محمدرضا عرب کارگردان خوش قول و همیشه در دسترسی است و به هر قیمتی مردم را روی صندلی سینما نمی نشاند. با فکر و تدبیر جلو می رود و مخاطب برایش اهمیت ویژه ای دارد.پس از ساخت “آخرین ملکه زمین”، دومین تجربه اش را با ساخت “ندارها” تکمیل… ادامه مطلب گفتگو با محمدرضا عرب