روزنامه هنرمند

لانتوری

اسیدپاشی پایانی بر یک عشق مازوخیستی رضا درمیشیان یکی از فیلم سازان جوان سینمای ایران است که با ساخت فیلم سینمائی بغض تجربه قابل قبولی را در کارنامه اش ثبت کرد و در فیلم دومش عصبانی نیستم در معرض حاشیه های فراوانی قرار گرفت و لحظه ای از تیررس نگاه ها و رسانه ها دورنماند.… ادامه مطلب لانتوری