روزنامه هنرمند

گفتگو با امید سهرابی

دردنیای امروز سریال سازی از سینما جذاب تر است “دلم می خواد” فیلمی با ژانر متفاوت و فضایی خاص در مقایسه با آثار دیگر بهمن فرمان آرا است. بهمن فرمان آرا در “دلم می خواد” به افسردگی حاکم بر جامعه که ناشی از سیاست های غلط و تعمدی بوده و زمینه ساز بسیاری از مشکلات… ادامه مطلب گفتگو با امید سهرابی