ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با روح الله سهرابی

تلاش می کنیم متفاوت ببینیم آیا اقدامات شما در انجمن سینمایی دفاع مقدس صرفا ساخت فیلم سینمایی است یا در حوزه سریال و تله فیلم هم فعالیت می کنید؟ قرار است امسال و از این به بعد رویکرد انجمن فراگیر باشد و به ساخت سریال، مستند و فیلم کوتاه هم بپردازد. حدود نه ماهی است… ادامه مطلب گفتگو با روح الله سهرابی