روزنامه هنرمند

گفتگو با همایون اسعدیان

یک انتخاب بخصوص اگرچه اکران فیلم های سینمایی اجتماعی در ایام نوروز شانس کمتری را در مقایسه با فیلم های کمدی به واسطه پرداخت به موضوعات اجتماعی و شاید تلخ برای دیده شدن دارد، ولی همایون اسعدیان معتقد است فروش بالای فیلم های کمدی می تواند نوید بخش حضور مردم در سینما ها باشد که… ادامه مطلب گفتگو با همایون اسعدیان

ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با همایون اسعدیان

نگاه کن ، آری او قهرمانی است که تابحال ندیده بودی همایون اسعدیان این بار در اثر جدید خود بوسیدن روی ماه نگاهی ویژه به بستر اجتماعی و مبحث ایثار دارد. او سعی در بیان یکی از دغدغه هایش در نمایاندن آدم هایی که اعمال قهرمانانه بدون هیچ چشمداشتی انجام می دهند داشته و بوسیدن… ادامه مطلب گفتگو با همایون اسعدیان