روزنامه هنرمند

گفتگو با عوامل نمایش زیر صفر

نگاه کاسب کارانه به تئاتر آسیب می رساند تماشاخانه دیوار چهارم این شب ها میزبان اجرای نمایش زیر صفر به نویسندگی و کارگردانی علیرضا سید و گروهی جوان و پویا است. متن قوی نمایشنامه که نشان از مفاهیم عمیق انسانی و کارگردانی قابل قبول داردمی تواند نوید دهنده ورود نمایشنامه نویسی خلاق و جوان را… ادامه مطلب گفتگو با عوامل نمایش زیر صفر