ماهنامه فرهنگ و سینما

یادداشت فیلم میهمان داریم

مهمانی در مرز واقعیت و خیال محمد مهدی عسگرپور رئیس خانه سینما که در کانون توجهات رسانه ها و حاشیه های پیش آمده قرار گرفته بود، سال هاست به عنوان فیلمساز خود را به مخاطبان معرفی کرده است. وی با فیلم سینمایی قدمگاه پا به این عرصه گذاشت و سه سال پس از آن فیلم… ادامه مطلب یادداشت فیلم میهمان داریم