ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با مهدی علی میرزایی

کارگردان، مفسر کاغد پاره هایی به نام فیلمنامه است مهدی علی میرزایی لیسانس کارگردانی سینما از دانشکده سینماتئاترو فوق لیسانس فلسفه اسلامی ازدانشگاه تهران است. گشت ارشاد اولین فیلمنامه سینمایی وی است که پیش از آن چند تله فیلم داشته است . دکانهای پیامبری که کارگردانی کرد و نیز تله فیلم وزنه های بی وزن… ادامه مطلب گفتگو با مهدی علی میرزایی