ماهنامه فرهنگ و سینما

یادداشت فیلم من دیه گو مارادونا هستم

آزمودن مسیری تازه در فیلمسازی  بهرام توکلی تجربه کار در همه مدیوم ها از جمله فیلم کوتاه، نیمه بلند، مستند، تئاتر و… را دارد و در سینما با ساخت نخستین اثرش نشان داد که فیلمسازی با سبک خاص و نگاه متفاوت در کارگردانی است و صد البته که باید فیلم هایش را با عمق بیشتری… ادامه مطلب یادداشت فیلم من دیه گو مارادونا هستم