روزنامه هنرمند

گفتگو با همایون اسعدیان

یک انتخاب بخصوص اگرچه اکران فیلم های سینمایی اجتماعی در ایام نوروز شانس کمتری را در مقایسه با فیلم های کمدی به واسطه پرداخت به موضوعات اجتماعی و شاید تلخ برای دیده شدن دارد، ولی همایون اسعدیان معتقد است فروش بالای فیلم های کمدی می تواند نوید بخش حضور مردم در سینما ها باشد که… ادامه مطلب گفتگو با همایون اسعدیان