ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با امیر حسین ثقفی

سینما برای من فراتر از جایزه است از نحوه ورودتان به این حرفه بگویید؟ از کودکی به واسطه حضور پدرم در این حرفه ، با هنر سینما آشنا بودم و احساس کردم سینما ابزار خوبی برای گفتن دردهای مشترک است. گویا تجربه بازی در یک فیلم به نام “یحیی” را هم داشتید، چرا بازیگری را… ادامه مطلب گفتگو با امیر حسین ثقفی

ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با علی اکبر ثقفی

تشکل واحدی برای تهیه کنندگی نداریم علی اکبر ثقفی متولد ۱۳۳۵ فعالیت فیلمسازی خود را از سال ۱۳۶۰ شروع کرد. ابتدا سازمان سینمایی سبحان را در سال ۱۳۶۵ با سعید حاجی میری و کمال تبریزی و سپس در سال ۱۳۷۰ کانون فرهنگی و سینمایی آبگون را تاسیس نمود. در سال ۱۳۷۴ عضو شورای مرکزی اتحادیه… ادامه مطلب گفتگو با علی اکبر ثقفی