ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با هادی مقدم دوست

فیلم سعی درتحلیل مسیر دگرگونی انسان دارد علاقه به فیلم سازی و فیلم نامه نویسی از چه زمانی در شما ایجاد شد و اولین فیلم نامه هایی که به نگارش درآوردید چه بود؟شروع فیلم سازی به شکل جدی از چه سنی آغاز شد؟به طور کامل توضیح دهید؟ در سنین نوجوانی به سینما علاقه مند شده… ادامه مطلب گفتگو با هادی مقدم دوست