روزنامه هنرمند

گفتگو با فریال بهزاد

سینمای کودک و نوجوان در کشور ما جدی نیست شرایط نا مناسب فیلمسازی و بی توجهی به جایگاه سینمای کودک و نوجوان در این سال ها موجب کم کاری فیلم سازان کودک و بی رونق شدن این سینما شده است. فریال بهزاد جزء فیلمسازانی است که با وجود ساخت فیلم های ماندگار کودک، ترجیح داد… ادامه مطلب گفتگو با فریال بهزاد