ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتکو با محمد هادی کریمی

یاس، خشم، افسردگی و بی اعتمادی به خود، به دیگران و به خدا مصادیق بارز شیطان در هزاره سوم اند محتوا و ایده فیلم گبشارت به یک شهروند هزاره سوم” چگونه به وجود آمد؟ بعد از فیلم ” برف روی شیروانی داغ” دو پروژه دیگر را قرار بود برای ساخت جلو ببرم اما هیچ کدام… ادامه مطلب گفتکو با محمد هادی کریمی