ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با علی محمد قاسمی

از نسل فیلمسازان سینمای ناب علی محمد قاسمی فعالیت فیلمسازی خود را از سال ۱۳۶۴ در سینمای جوان نجف آباد آغاز کرد. او از نسل فیلمسازانی است که به قول خودش در دوره ای وارد عرصه سینما شدند که تفکر، راه و روش فیلمسازی در مسیر سینمای تاب بود. قاسمی در طول سال های پر… ادامه مطلب گفتگو با علی محمد قاسمی