ماهنامه فرهنگ و سینما

یادداشت فیلم لامپ ۱۰۰

روزنه امید در دل تاریکی نام سعید آقاخانی ناخود آگاه ذهن را به یاد آثار طنز موجود در کارنامه اش چه در مقام بازیگر و چه به عنوان نویسنده و کارگردان می کشاند. او در چرخشی جالب تصمیم گرفته در نخستین حضورش در سینما موضوعی اجتماعی را دستمایه کار خود قرار دهد. وی که به… ادامه مطلب یادداشت فیلم لامپ ۱۰۰