ماهنامه فرهنگ و سینما

یادداشت فیلم بی خداحافظی

فیلم سینمایی بی خداحافظی قصه زندگی یک سلبریتی احمد امینی پس از ساخت فیلم سینمایی “این زن حرف نمی زند”، چند سالی از سینما فاصله گرفت و خود را مشغول سریال سازی در تلویزیون کرد. دوری چند ساله او از سینما و تصمیم ناگهانی برای کارگردانی فیلمی درباره یک چهره شناخته شده در زمینه موسیقی… ادامه مطلب یادداشت فیلم بی خداحافظی